Amnesty
Krimpenerwaard

Wat is Amnesty InternationalAmnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.


Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in.


Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty’s mandaat.